.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
История

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

ДРУЖЕСТВОТО е  еднолична собственост на Емил Емилов Алексиев и е поело изцяло дейността, извършвана от  ЕТ ”Емил Алексиев” (създадено от Емил Боянов Алексиев през 1993 год.), при включване на нови видове дейности към дългогодишна практика на последното.
На 15.05.2007 год., ЕМИЛ ЕМИЛОВ АЛЕКСИЕВ, от гр.София, подписва УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, който урежда образуването, организационното устройство и дейността на “АРЕАЛ ПОЙНТ” ЕООД, като самостоятелно юридическо лице.

От дейността на ЕТ "ЕМИЛ АЛЕКСИЕВ" - консултации  и  оценки  за недвижими имоти, геодезия -


Недвижими имоти:
- консултации; строеж с/у обезщетение; купува, продава (София, Софийска област) - парцели; имоти; апартаменти; офиси; къщи; наеми.


Геодезия:
-заснемане - имоти, парцели; нивелация;
-трасиране; делби; регулации; вертикална планировка;
-кадастър;
-консултации.


Оценки на недвижими имоти:
- инвестиционни, пазарни оценки и др.
- консултации за общо състояние на имот при покупка или ремонт.