.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Цели
 Подпомагане на физически и юридически лица за реализирането на проекти и инвестиции в сферата на строителство, инвестирането и планирането, предварителна оценка  и оценка при инвестиране в недвижими имоти и строителството, избор на имот/парцел за строителство и аргументация, предварителна оценка на риска при сделки с недвижими иммоти, правен анализ, парцели и имоти, иннфраструктура и инфраструктурни проекти, управление на проекти в строителство, инвестиционно предпроектно проучване, инвестиционно проучване и проектиране, етапност на строителство, избор на материали за изпълнение на СМР(Строително Монтажни Работи), строителство, финансиране за СМР, проектно сметна документация, бюджет за СМР, банкиране за СМР, инвеститорски контрол, отчетност и счетоводство за СМР, маркетингови проучвания за материали за СМР, организиране на търгове и тръжна документация за СМР, договаряне и договори за СМР, анализ  на информацията, отчетност и проектиране за СМР, менажиране на СМР, въвеждане в експлоатация и функциониране, достъп и ползване на обекта, геодезия, инженерна геодезия за високо и ниско строителство, фотограметрия, картография, оценки на недвижими имоти, търговия с недвижими имоти и парцели, предоставяне на консултации и  услуги.