.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Предмет на Дейност arrow Стъпки при СМР
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
СТЪПКИ И ЕТАПИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО
 1. Предпроектни проучвания;
 2. Предварителни – подготвителни процедури;
 3. Задание за проектиране;
 4. Предварителен бюджет;
 5. Избор на екипи от проектанти;
 6. Възлагане на проектиране;
 7. Избор на фирма за НСН;
 8. Контрол върху проектирането;
 9. Съгласуване на проекта с инстанциите;
 10. Получаване на разрешение за строеж на сградите, външните връзки и съоръжения и околосградното пространство;
 11. Договаряне и договори за СМР;
 12. Подготовка на финансиране, бюджет и актуализирането му, банкиране, отчетност и счетоводство за СМР;
 13. Откриване на строителната площадка съгласно нормите в България и осигуряване на временен ток и временен водопровод за нея;
 14. Организиране търгове за изпълнители по отделните видове работа;
 15. Анализ  на информацията и управление, проектно сметна документация и актуване на СМР;
 16. Изготвяне на работна калкулация;
 17. Изготвяне на календарен график;
 18. Упражняване на контрол и координация между отделните изпълнители;
 19. Маркетингови проучвания за материали за СМР;
 20. Инвеститорски контрол и анализ  на информацията;
 21. Завършване на съответният обект на инфраструктурата, организиране на приемането му от държавната приемателна комисия и получаването на Разрешение за ползване;
 22. Завършване на съответният обект, организиране на приемането му от държавната приемателна комисия до получаването на разрешение за ползване.