.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ
  1. Първоначални проучвания за инвестиционни намерения;
  2. Идейни решения;
  3. Проекти за издаване на разрешение за строеж;
  4. Работни чертежи и детайли;
  5. Съдействие на възложителя за избор на изпълнител на строежа;
  6. Проект за получаване на разрешение за строеж;
  7. Авторски надзор при реализацията;
  8. Съдействие за изготвяне на екзекутивни чертежи;
  9. Участие в приемателна комисия;
  10. Ангажименти в рамките на гаранционните срокове;