.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Предмет на Дейност arrow Изпълнени Проекти arrow Търговски Център
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Търговски център с офисна част
търговски център
01.06.2006 – 01.12.2008 – ОБЕКТ: „Търговски център с офисна част” – хипремаркет за строителни материали с местоположение - УПИ VI, кв.44, м. Малинова долина, район Студентски, гр.София в близост до кръстовището на Симеоновско шосе и Околовръстен път.

Технико-икономически показатели

 1. Застроена площ                   -    2258,62 m2
 2. Разгъната застроена площ    -    9217.00 m2
 3. Застроен обем                     -    37 466 m3

Описание:

 • Общата външна инженерна комуникация;
 • Складовата част на магазин, който може да функционира за складиране на артикулите от строителни материали;
 • Санитарно-битови помещения персонал;
 • Помещение почивка персонал;
 • Охрана, каса и офиси на търговци;
 • Магазин на две нива;
 • Магазин на едно ниво с конструктивна височина 9,00 м;
 • Санитарни възли;
 • Кафе;
 • Банков офис;
 • Офисни части.

 Теренът е разположен на север от околовръстен път.
Допълнителни ограничения освен отстоянията до регулационната линия са - Наличието в терена на далекопровод; Магистрален водопровод.
При разработването на проекта са спазени градоустройствените показатели за Плътност и Интензивност на застрояване. В североизточната част на сградата са реализирани офиси на фирмата. При ситуирането на сградата са осигурени главен подход за клиенти откъм околовръстен път чрез локална улица, подход за тирове откъм Симеоновско шосе, посредством локална улица, тангираща по северната страна на парцела. Предвиден е паркинг. В парцела са ситуирани още – КТП, Дизелагрегат, Подземен спринклерен резервоар, Изгребна яма.
На кота ± 0,00 са реализирани два търговски обекта с една вертикална комуникация. Единият от магазините е предвиден на две нива всяко с конструктивна височина 4,50 м. другият магазин е с конструктивна височина 9,00 м. Разделянето на два магазина дава възможност за диференциране на предлаганите стоки. В основния магазин за търговия на дребно са предвидени още санитарен възел; кафе-сладкарница; Банков офис. В североизточната част на сградата са предвидени офисни етажи за фирмата.

 Носещата конструкция на сградата е смесена. Монолитни стоманобетонови колони, монтажни стоманени греди и столици върху които е подредена LT ламарина, като оставащ кофраж, монолитни плочи в офисната част на сградата, реализирани в Североизточната част.
Покривът е плосък, изпълнен с профилирана ламарина, минерална вата. Хидроизолацията на покрива се изпълнява от SIKA EPDM мембрана, положено върху комбинирания от ламарина и вата покривен панел.  Отводняването на покрива е с воронки и водосточни тръби, оразмерени в част ВК.
От вътрешната страна на термопанелите е предвидена предстенна обшивка от гипсокартон.
Стените, отделеящи магазините един от друг, са от газобетон. Газобетонови са и стените, отделящи магазина за търговия с едри строителни материали и офисната част в североизточната част. Останалите преградни стени са от гипсокартон. Офисните помещения се изпълняват с окачен таван AMF – минералфазерни плочи 60/60. Стените на санитарните помещения се изпълняват с влагоустойчив гипсокартон.”

Участие като консултант и инвеститорски контрол към фирмата и допълнително участие в :

 1. Предпроектни проучвания.
 2. Предварителни – подготвителни процедури.
 3. Избор на фирма за НСН.
 4. Контрол върху проектирането.
 5. Съгласуване на проекта с инстанциите.
 6. Получаване на Разрешение за строеж на сградите, външните връзки и         съоръжения и околосградното пространство.
 7. Договаряне и договори за СМР
 8. Подготовка на Финансиране, Бюджет и актуализирането му, Банкиране, Отчетност и счетоводство за СМР.
 9. Откриване на строителната площадка съгласно нормите в България и         осигуряване на временен ток и временен водопровод за нея.
 10. Организиране търгове за изпълнители по отделните видове работа.
 11. Анализ  на информацията и Управление, Проектно Сметна Документация и актуване на СМР.
 12. Изготвяне на работна калкулация.
 13. Упражняване на контрол и координация между отделните изпълнители.
 14. Маркетингови проучвания за материали за СМР.
 15. Инвеститорски контрол и Анализ  на информацията.
 16. Завършване на съответният обект на инфраструктурата, организиране на приемането му от държавната приемателна комисия и получаването на Разрешение за ползване.
 17. Завършване на съответният обект, организиране на приемането му от държавната приемателна комисия до получаването на Разрешение за ползване.