.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Предмет на Дейност arrow Харта на Клиента
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА. ХАРТА НА КЛИЕНТА.
  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си в съответствие с общоприетите правила на строителството и съвременното ниво на техниката и  инженерните науки, като се съобразява със съответните законови разпоредби в строителството.
  2. Извършените работи трябва да отговарят на основните принципи за икономическа ефективност, както и на обществено-правните разпоредби. Доколкото спазването на българските обществено-правни разпоредби и стандарти  не е абсолютно задължително, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да избере  икономически най-изгодното в дългосрочен план решение. Това важи особено за случаите, когато  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ препоръчва или желае прилагане на  алтернативни решения.
  3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на срока на договора незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, които имат връзка с проектирането и  строителството, особено по въпроси, които трябва да получат незабавен отговор  и са важни за вземане на решения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и протоколира периодични съвещания за обсъждане на проектирането и строителството. Съвещанията  се организират и определят със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не взима участие в съвещанията, той  получава незабавно протокола с  резултатите. При изпълнението на дейността си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се позове на факта, че чрез изпращането на протоколите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е постоянно информиран за подробното протичане на проектирането и строителството.
  5. Решенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да се осигурят навреме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва предварително да предоставя на разположение необходимите документи и достатъчно информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ препоръчва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негово мнение икономически най-ефективното решение. Наред с описанието или представянето с чертежи на вариантите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя също така съответните стойностни сметки, както и предимствата и недостатъците на алтернативите с последствията за календарния план със сроковете.
  6. Като доверено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да представлява интересите на трети лица.