.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Предмет на Дейност arrow Цени при Инвестиционно Проектиране
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
ЦЕНИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
„Общи параметри на обекта:
 1. размерност на строежа (разгъната застроена площ, застроен обем, капацитет и др.)
 2. сложност на проекта за строежа.
При по-високите категории на сложност цената се коригира с коефициент представляващ нарастваща прогресия.
 • Обекти- уникалност;
 • сложност;
 • специално конструктивно-технологично решение;
 • луксозност;
 • съкращаване на срока за проектиране;
 • преустройства и реконструкции и др.

Всяка инженерна специалност определя своето проектантско възнаграждение по методика на ценообразуване, разработена от съответната професионална секция.
Методиките за ценообразуване по специалности са съобразени с характеристиката, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на строежите, съгласно категоризацията в чл. 137, ал. 1 на ЗУТ и неговата Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

Минималните цени за проектиране на основните видове дейности по отделните инженерни специалности могат да се определят въз основа на:
 1. Базова строителна стойност на строежа (обекта) или конкретни видове работи
 2. Определени натурални показатели (м1, м2, м3, км1, км2, kV, kW и др.), характерни за  проектирания строеж (обект):
 3. Планирана производителност (бр./час, тона/час, м3/час и др.), или капацитет (бр. обитатели, бр. животни и др.) на строежа (обекта):
 4. Вложено проектантско време.


Базовата строителна стойност на строежа (обекта) е осреднена стойност на строително-монтажните работи за страната и се взема от "Сборник на базовите цени в строителството" или се определя по методиките, разработени от професионалните секции.


При определяне на минималните цени за проектиране на инженерните части на комплексни инвестиционни проекти, в тях не се включват елементите на инфраструктурата — пътища, проводи, трафопостове и др., за които се разработват отделни проекти.


Инвестиционните проекти с инженерен характер се отнасят за строежи (обекти), проектирани от една или две инженерни специалности (пътища, мостове, всички видове проводи, подземни съоръжения, благоустройствени обекти и др.).

Минималните цени за проектиране на инвестиционни проекти на строежи (обекти) с инженерен характер се определят от водещата инженерна специалност по методика за ценообразуване, разработена от съответната професионална секция.


СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ИНЖЕНЕРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 4.1 (1) За отделните фази на проектирането се договарят част (%) от цените по чл. 1.5 от Наредбата - по методики разработени от професионалните секции, например:
 1. за изработване на идеен проект – до 40% от цените за пълно проектиране;
 2. за изработване на технически проект, при наличие на идеен проект – разликата до 85% от изплатената сума по т.1;
 3. за изработване на идеен проект, който ще служи за основание за издаване на разрешение за строителство – не по-малко от 50% от цените за пълно проектиране.
 4. за изработване на технически проект, без наличие на идеен проект – 80% от цените за пълно проектиране.
 5. За изработване на работен проект – разлика до 100% от вече договорените цени за предните фази на проектиране.

За преработка на проекта се заплаща част от цената, определена с протокол за степента на ползваемост на първоначалния проект.”

Данък добавена стойност в съответния  законов  размер се начислява допълнително.