.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Предмет на Дейност arrow Проблеми при Инвестиционно Проектиране
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНВЕСТИЦОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • Имоти и трансформирането им в парцели;
 • Процедури и последователност при проекти и СМР;
 • Виза за проучване и проектиране;
 • Избор при ситуационно решение;
 • Градоустройствени показатели;
 • Допълнителни ограничения и сервитутни зони;
 • Избор при нормативните отстояния от страничните регулационни линии;
 • Спазване на градоустройствените показатели за плътност и интензивност на застрояване;
 • Избор на задание за проектиране на възложителя;
 • Избор на функционално решение на сградата, проекта;
 • Изходни технологични и функционални изисквания за типове сгради;
 • Избор на архитектурно решение на сградата;
 • Избор на материали за изпълнение на сградата;
 • Избор на конструкция;
 • Избор на строителна и надзорна фирма;
 • Избор при довършването на обекти и довършителни работи;