.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Предмет на Дейност arrow Изпълнени Проекти arrow Бизнес Парк
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Бизнес – парк

01.08.2005 -01.04.2006    -
ОБЕКТ: „Бизнес – парк” гр.София, жк. “Младост”4, сгради - 7&9.

Технически показатели:

 Подземни нива
    
     
 Ниво Площ на етажа (m2)%
Покрив-тераса
Общи части
  17181,08 5,38 0 924,07
 Сграда 7    
 Ниво Площ на етажа (m2)%
Покрив-тераса
Общи части
  6656,84 13,46 867,52 895,73
     
  Сграда 9    
 Ниво Площ на етажа (m2)%
Покрив-тераса
Общи части
 ОБЩО: 35768,24 9,23 1815,56 3301,3
     
 Полуподземни площи: 17181,08   
 Надземни площи: 18587,16   
 Застроена площ: 2338,83
 м2  
 РЗП: 35768,24 м2  
 Застроен обем: 105947,29 м2  

 

Описание:

  „Сгради 7 и 9 на Бизнес Парк София според градоустройствения план са предвидени в близост до езерото, до хотел Холидей Инн и са разположени в югозападния край на имота на Бизнес Парк София. Проектът предлага обединяването на двете сгради в ансамбъл с цел приобщаване на околосградните пространства към зоната за рекреация в централната част на бизнес парка, както и формиране на атрактивни и нетрадиционни надземни обеми.
  Изграден е общ подземен многоетажен паркинг под двете сгради (на 3 и 2 нива). Сградата е с предимно офисни функции, съдържа три подземни нива, партер и седем етажа. Предвидени са паркоместа за посетители пред сградата.
  До сграда 9 от северозападната страна се предвижда надземно разполагане на трафопост и дизел-генератор.
  Достъпът до сутерените се осъществява чрез четири входа – три от север и един от юг, контролирани с бариери. Под двете сгради паркингите за 577 паркоместа са разположени на полунива едно спрямо друго, достъпни с къси рампи. Всичките четири ядра обслужват нивата на паркинга. Разположени са технически помещения на необходимите места. На ниво -1 под сграда 7 се разполагат конферентна зала с обслужващ анекс и търговска площ с излаз на терасата пред езерото от изток.
  На партерите са разположени магазини (showrooms) за промишлени стоки, офиси на местата, които са недостъпни отвън, складове на ниво терен от запад (сграда 9), както и входни фоайета. Предложената организация на пространствата позволява пешеходен достъп от езерото по атрактивен пробив на сграда 7 на ниво -1 и партер (маркиран двустранно от кафене и заседателна зала), през нейния „вътрешен двор”, до „вътрешния двор” на сграда 9, където оста, формално продължение на моста пред сграда 10, завършва развитието си в басейн с воден ефект, обграден от фоайето на сграда 9. По този начин се осигурява лесен и ефектен достъп до „вътрешния двор” на сграда 9 от пространствата около езерото без да се заобикаля сграда 7.
  За сграда 7 фоайетата са решени с двустранен достъп поради паркингите за посетители, разположени „отвън” на сградата, и достъпа от вътрешния двор – поради пешеходната ос „мост – сграда 9” и отбивката от алеята за спокойно слизане от автомобил с шофьор. Пробивът под сграда 7 позволява достъп по рампи за инвалидизирани хора.
  За сграда 9 е изпълнено общо фоайе, водещо към всяко от ядрата. Отбивката от алеята от запад към сграда 9 позволява достъп за инвалидизирани хора по рампата на пешеходната ос към фоайето на сградата.
  На всички следващи нива са разположени гъвкави офисни пространства съгласно стандартите на бизнес парка.
  Предложено е опростено решение на плоските покриви–тераси – стъпаловидния обем е ограничен с едностранен наклон на бордовете по дължина на тялото с цел запазване на първоначалния силует. Асансьорните машинни помещения, както и чилър агрегатите, се разполагат горе над покривите.
  Фасадните решения са пряко следствие от концепцията на изграждане на архитектурните обеми – сградите да са „скулптирани” по различен от околните начин, за да са контратеза на изчистените хоризонтали на Холидей Инн, сграда 11 и паркинг Р1, както и на твърде цветното решение на сграда 10 по западната й фасада. Предлага се използване на отразяващи стъкла по фасадите с цел „разтваряне” на обемите в отразяване на небето и околната среда. Предложени са три вида фасадни решения – окачена фасада, ивични прозорци и плътна стена с прозоречни отвори. Комбинацията от трите позволява игра с наклоните и хоризонталите на плочите. Ограждащите стени се изпълнени от газобетон, покрит външно с топлоизолация и армирана минерална мазилка, под стъклената обшивка по брюстунгите на сграда 7 да се изпълни топлоизолация от минерална вата.
  Наклонените покривни плоскости са изпълнени с профилирана ламарина с полиестерно покритие или цинкова ламарина, плоските покриви с посипка от обли камъни, а покривите-тераси – настилка от плочи върху пластмасови крачета. Настилката на подземните паркинги е от циментова замазка, армирана с фибри и закрепена с лепило към плочата. Изпълнена е хидроизолираща вана под и по стените на цялата сграда. Материалите, които са използвани при строителството и интериорните решения, са негорими или трудно горими.

- Изпълнenи са всички геодезически работи - строителни опорни геодезични мрежи, нивелачни мрежи, осови мрежи, части от вертикалната планировка и др., показвайки много добра организация и висок професионализъм.
- В следствие на непрекъснат контрол на подготовката и изпълнението строителните работи са изпълнени с много добро качество.
- Независимо от суровите условия на работа няма забавяне на СМР, дължащо се на организацията по геодезия.
- В следствие на навременното проектиране и прецизното полагане, както и на непрекъснатия контрол, геометрията на новоизградените обекти е много добра, което сриозно се отрази върху разходите за довършителни работи

 

Участие като главен инженер – геодезист към ф-ма „ДИМЕЛ”ЕООД

  • Инженерна геодезия – строителство, високо строителство
  • Проектиране и полагане на опорни мрежи
  • Проектиране
  • Трасиране
  • Нивелация
  • Заснимане
  • Обработка на данни и анализи